uw gift is welkom via overschrijving op rekening
IBAN   :   BE28 3770 4899 3020   /  BIC :  BBRUBEBB
of doe een online gift via Paypal


wie is wie?wie is wie?
(deze informatie over planning, kosten en kostenramingen zal regelmatig worden aangepast, telkens er nieuwe informatie beschikbaar komt)

=======================================================================================


APRIL 2017

Het haalt het wereldnieuws niet of nauwelijks, maar in Donetsk (waar Valeriya en haar ouders wonen) vallen er nog regelmatig bommen neer, met soms burgerslachtoffers tot gevolg. Deze stad die tot voor de oorlog welvarend en economisch heel bedrijvig was, lijdt dus nog steeds enorm door de militaire conflictsituatie die in Ukraine onverwachts is ontstaan in 2015.

Ook voor de behandeling van Valeriya heeft deze situatie voelbare gevolgen. Het is heel moeilijk om de nodige medicijnen te verkrijgen, veel dokters zijn de stad ontvlucht en nog niet teruggekeerd en ziekenhuizen moeten roeien met de weinige riemen die ze tegenwoordig maar meer hebben. Het leven in de stad is ook aanzienlijk duurder geworden.

Dank zij onze actie, was het desalniettemin, gelukkig nog eens mogelijk voor Valeriya's moeder om samen met Valeriya naar Moskou te gaan, voor een 2e opinie (ander ziekenhuis, andere dokter) over een mogelijke nieuwe rugoperatie. Helaas was het verdict opnieuw ontgoochelend voor Valeriya en haar moeder: een nieuwe operatie wordt afgeraden omdat die operatie als te riskant wordt beschouwd. Het betekent dat alle heil nu moet verwacht worden van een intensief programma van revalidatieoefeningen. In de eerste dagen na haar terugkeer uit Moskou, heeft Valeriya harder dan ooit tevoren geoefend, volgens haar moeder. En dat is dan weer positief nieuws (dat zij de moed dus niet opgeeft)
In het ziekenhuis in Moskou werd ook het probleem van de urinewegen opnieuw onderzocht. Dit vereist een dringende operatie en die is gepland eind april 2017. Maar dit nieuws heeft ook een lichtpuntje, men heeft goede hoop dat met deze operatie niet alleen het acute aspect van het probleem zal opgelost worden, maar ook blijvend beterschap van dit probleem zal betekenen.

Die operatie en medische nazorg en testen, eind april 2017, zullen 93.000 roebel (1550 €) kosten, en zullen worden betaald met de middelen bijeengebracht door de actie Walk-Walk. Het zelfde geldt voor de reis- en verblijfskosten voor de verplaatsing van Donetsk naar Moskou (geraamd op 250 €).

Begin mei, zullen we u op de hoogte houden over het resultaat van de operatie.
Namens www.walk-walk.com en Valeriya en haar ouders, nogmaals dank aan eenieder die de actie tot op heden gesteund heeft of verder steunt. Zonder uw hulp, stond Valeriya niet zover als zij vandaag staat, in haar poging om haar droom te realiseren: zelfstandig kunnen leren stappen en leven.


op 13/06/2015
   449,40 euro is ter beschikking gesteld  van de familie, om de medische kosten te helpen dragen
                        van de medische kosten van de operaties in Sint-Petersburg en de volgende operatie in Moskou.
                        De transportkosten van de jongste operatiie in Sint-Petersbrug werden betaald door een lokale
                        humanitaire organisatie in Donetsk.

op 01/11/2014  Eén jaar geleden  was DONETSK nog een vredige stad, in een vredig samenlevend land. Sinds de 
                       opstanden en de machtswissel in Kiev gaat het voor de bevolking in het Oosten van kwaad naar
                       erger. Ook in Donetsk is er bijna elke dag nog oorlogsgeweld en wordt de stad en de lokale 
                       economie verder aan flarden geschoten, verliezen mensen hun jobs, worden sociale uitkeringen
                       (kinderbijslagen, pensioenen,...) niet of nauwelijks uitbetaald. Dit alles zorgt voor onnoemelijk veel
                       menselijk leed. Naast vele honderdduizenden anderen, dus ook voor de ouders en de familie van
                       Valeriya. Momenteel is het voor hen onmogelijk om voor de noodzakelijke onderzoeken naar
                       Moskou te gaan. De opbrengst van de actie t.v.v. Valeriya staat ter beschikking om dat te doen, van
                       zodra het oorlogsgeweld in de regio stopt. Volgende bedragen werden dit jaar reeds vrijgemaakt
                       voor Valeriya's operaties en revalidatie:  600 euro op 30/01/2014, 1.150 euro op 04/04/2014 en 804,66
                       euro op  01/11/2014.

op 04/04/2014     de volgende 1.150  euro werd overhandigd aan de ouders van Valeriya
                          (voor de hospitaalrekeningen, medicijnen, orthopedische schoenen, verplaatsings kosten naar
                         St.-Petersburg en Kursk, revalidatie en massage...)

op 30/01/2014 :   werd de eerste 600 euro overhandigd aan de ouders van Valeriya's .
                           dit zal gebruikt woden voor de medische evaluatie van Valeriya's operatie in St.-Petersburg
                           die plaats vindt vanaf 3 februari 2014 (detail : zie lager)
                          + om een gedeelte van de kosten van de operatie in december te helpen bekostigen
-======================================================================================

2003 - JUNI 2013

Valeriya's ouders hebben alle uitgaven betaald voor de medische behandeling en checks die Valeriya nodig heeft gehad, sinds haar geboorte en sinds de vaststelling van de spina bifida en waterhoofd.

JULI 2013
Valeriya's ouders hebben betaald voor het medisch onderzoek in de gespecialiseerde kliniek in Sint-Petersburg (Rusland).

DECEMBER 2013

Van 13 tot en met 29 december, verbleven Valeriya en haar ouders in Sint-Petersburg, voor de operatie aan beide voeten van Valeriya. De operatie is gelukkig goed verlopen.

De operatie werd uitgevoerd in het FEDERAL STATE INSTITUTION “Pediatric Orthopedic Research Institute named after G.I. Turner of Ministry of Healthcare and Social Development of the Russian Federation” (196603, Pushkin town, Outpatient Department: 64-68 Parkovaya Str.,  tel. 79 318-54-54, fax +79 451-57-61).

Valeriya's ouders hebben al hun spaargeld van een levenlang werken ingezet, om de operatie aan de beide voeten van Valeriya, mogelijk te maken, maar de operaties zijn zo duur dat zelfs al die spaarcenten niet volstaan.
..

Met onze hulp, dus dankzij ons allemaal, kunnen we hen nu helpen om de nodige fondsen te verzamelen voor alle operaties, revalidatiezorgen en hulpmiddelen die Valeriya zal nodig hebben. Want Valeriya zal ook een operatie moeten krijgen in Moskou, waar zij zal behandeld worden voor waterhoofd..

Valeriya's vader en moeder zijn hard werkende mensen, met een gemiddeld Oekraïens loon, dus kunnen zij onmogelijk de volledige behandeling van alle die operaties en medische zorgen in het buitenland en nazorg, zelf bekostigen.


DECEMBER  2013

•  Valeriya's operatie aan haar beide voeten in Sint-Petersburg

               - reiskosten (tickets H/T van Donetsk naar Sint-Petersburg)  voor het gezin (3 personen)             :  126 euro
                 (3 personen x 42 euro voor treintickets H/T = 126 euro)

              - low budget hotelkosten voor 2 volwassenen, gedurende14 dagen in SintPetersburg                   :   630 euro
                (14 dagen à 45 euro, voor 2 volwassenen adults)

               - ziekenhuiskosten voor de operatie voor Valeriya en haar verblijf gedurende 14 dagen                : 2600 euro

               - geraamde kosten voor orthopedische schoenen en de de aangepaste stok in 2014                   :  300 euro

LENTE 2014

• medische evaluatie in Sint-Petersburg van Valeriya's operatie van haar beide voeten

               - reiskosten (tickets H/T van Donetsk naar Sint-Petersburg)  voor het gezin (3 personen)           : 126 euro
                 (3 personen x 42 euro voor treintickets H/T = 126 euro)

              - low budgget hotelkosten for 2 volwassenen en 1 kind, gedurende 3 dagen in Sint-Petersburg     :  135 euro
                (3 dagen à 45 euro, voor 2 volwassenen en 1 kind)

              - geraamde ziekenhuiskosten voor deze medische check                                                         : 175 euro

ZOMER 2014

•  medische check van Valeriya in Moskou om de operatie en behandeling van het waterhoofd voor te bereiden

               - reiskosten (tickets H/T/ van Donetsk naar Moskou)  voor het gezin (3 personen)                  : 180 euro
                 (3 personen x 60 euro voor treintickets H/T = 180 euro)

              - low budget hotelkosten voor 2 volwassenen en 1 kind, gedurende 3 dagen in Moskou           :  180 euro
                (3 dagen à 60 euro, voor 2 volwassen en 1 kind)

               - geraamde ziekenhuiskosten voor deze medische check                                                   :  175 euro

HERFST 2014

• in Moskou, operatie en behandeling van het waterhoofd.

               - reiskosten (tickets H/T/ van Donetsk naar Moskou)  voor het gezin (3 personen)                   : 180 euro
                 (3 personen x 60 euro voor treintickets H/T = 180 euro)

              - low budget hotelkosten voor 2 volwassenen, gedurende 10 dagen in Moskou                        :  600 euro
                (10 dagen x 60 euro, voor 2 volwassenen)

               -geraamde kosten voor deze operatie, checks en 10 dagen ziekenhuisverblijf voor Valeriya     : 1250 euro

RAMING ALGEMENE KOSTEN in 2014 en later

              - geraamde kosten voor medicatie in het jaar 2014                                                               :  300 euro
              - geraamde telefoniekosten voor internationale calls naar Rusland, door Valeriya's ouders       :    50 euro
              - geraamde kosten voor bijkomende doktervisites in Donetsk                                                :    50 euro
              - reserve voor eventueel onverwachtse uitgaven en voor nieuwe orthopedische schoenen later  :  400 euro 

Met onze hulp (uw bijdrage vanaf 1 euro, onverschillig hoe groot of hoe klein die ook is, helpt)  kunnen we dit meisje een grote kans geven om eindelijk een volledig normaal leven te leiden en haar de mogelijkheid geven om zelfstandig te stappen.
Met een gift vanaf 1 euro (onverschillig hoe groot of hoe klein), word ook jij één van Valeriya's 'beschermengels'.